SPECJALISTYCZNA
AMBULATORYJNA OPIEKA MEDYCZNA

PROKTOLOGICZNA

PROKTOLOGICZNA

CHIRURGI NACZYŃ

CHIRURGI NACZYŃ

 W poradniach oznaczonych kolorem jaśniejszym usługi medyczne świadczone sa wyłącznie poza kontraktem z NFZ