POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

DODATKOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

-USG:

       

 

      JAMY BRZUSZNEJ

 

      TARCZYCY I PRZYTARCZYC

      

      PIERSI

      ŚLINIANEK

      TKANEK MIĘKKICH I ZMIAN W ICH OBRĘBIE

       WĘZŁÓW CHŁONNYCH

 

 

USG DOPPLER 

  

       NACZYŃ :

                    AORTY BRZUSZNEJ

                    NACZYŃ KREZOWYCH 

                    NACZYŃ NERKOWYCH 

                    NACZYŃ SZYJNYCH I KRĘGOWYCH

                    NACZYŃ UKŁADU WROTNEGO WĄTROBY 

                    NACZYŃ KOŃCZYN GÓRNYCH

                    NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH