POWRÓT DO STRONY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

POWRÓT DO STRONY GŁOWNEJ

POWROT DO STRONY SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJN A OPIEKA MEDYCZNA

KARDIOLOGIA

EKG SPOCZYNKOWE 12-KANAŁOWE

EKG WYSIŁKOWE (na bieżni lub cykloergometrze )

Zalecane w chorobie niedokrwiennej serca.

HOLTER EKG (24 -godzinny zapis akcji serca )

diagnostyka zaburzeń rytmu serca , bloków serca, kontrola pracy rozrusznika, choroby niedokrwiennej, skuteczności działania przyjmowanych leków

HOLTER CIŚNIENIOWY (24-godzinne monitorowanie ciśnienia)

diagnostyka nadciśnienia, kontrola skuteczności działania zaleconych leków

ECHOKARDIOGRAFIA (badanie serca metodą ultradźwiękową wraz z badaniem dopplerowskim) ocena wymiarów i kurczliwości mięśnia serca,

rozpoznawanie i obserwacja wad serca, monitorowanie niewydolności krążenia.

Diagnostyka i leczenie chorób układ krążenia :