POWRÓT DO STRONY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

POWROT DO STRONY SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJN A OPIEKA MEDYCZNA

LARYNGOLOGIA

AUDIOMETRIA -

TYMPANOMETRIA

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SŁUCHU ,MOWY, WĘCHU, RÓWNOWAGI

BADANIE ENDOSKOPOWE USZU, NOSA, GARDŁA

ZABIEGI

szczegóły

Leczenie chorób gardła, nosa i uszu

USG ŚLINIANEK ORAZ WĘZŁÓW CHŁONNYCH