POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Na rynku zdrowotnym działamy od

 2003 roku. Wpierw jako placówka koncentrująca się wyłącznie na zapewnieniu szerokiego katalogu wysokiej jakości usług pracownikom banków ,central handlu zagranicznego a także załogom wiodących przedsiębiorstw.

 

Naszej opiece zawierzyli także,  posiadacze polis zdrowotnych oraz abonamentów komercyjnych sieci medycznych.

 

Od 2008 roku , na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy  świadczenia określane  jako Podstawowa Opieka Zdrowotna .

 

Od 2011 roku służymy też tym, którzy w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego szukają pomocy specjalistycznej .

 

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na badania diagnostyczne ,gdyż to one umożliwiają należyte rozpoznanie  choroby i podjęcie odpowiedniego leczenia.

 

Dbamy jednak przede wszystkim o to, aby każdemu bez wyjątku pacjentowi zapewnić wsparcie medyczne na najwyższym poziomie.

 

Mając świadomość,  iż do lekarza nie przychodzi się dla przyjemności ale z określoną potrzebą, oferujemy dostęp do specjalistów , którzy swymi kwalifikacjami i podejściem do chorego dyskomfort tej wizyty starają się zminimalizować.

 

Pracę na rzecz chorych traktujemy jako służbę, której zawsze musi towarzyszyć dążenie do osiągnięcia coraz lepszych wyników. W zmierzaniu do tego przyda nam się każda Państwa uwaga za którą będziemy wdzięczni tak jak i ci którym ona pomoże. 

 

                                                                                  

                                                                          Dyrektor d/s  Medycznych

                                         

                                                                           Aleksandra Noras-Świst         

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ