Podmiotom gospodarczym oferujemy opiekę zdrowotną dla pracowników w formie nie abonamentowej.Forma ta  polega na rozliczeniu jedynie zrealizowanych świadczeń. Zakres oraz ich cenę określa umowa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Oferujemy również badania z zakresu medycyny pracy w siedzibie pracodawcy o ile ilość osób podlegających badaniu nie jest mniejsza niz 50 osób. A miejsce badań położone jest w promieniu 20 kilometrów od siedziby przychodni.

Nie dotyczy to badań psychotechnicznych .