POWRÓT DO STRONY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

POWROT DO STRONY SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJN A OPIEKA MEDYCZNA

PULMONOLOGIA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE :

USG,  KRTANI, TCHAWICY, PŁUC,  OPŁUCNEJ.

SPIROMETRIA - BADANIE CZYNNOŚCIOWE PŁUC

(PRÓBA OZIĘBIENIOWA I ROZKURCZOWA)

BADANIA LABORATORYJNE