Kardiologia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia specjalizuje się w leczeniu najczęstszych schorzeń układu krążenia m .in. nadciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca.

Zaplecze techniczne pozwala na miejscu wykonać wszystkie podstawowe badania diagnostyczne:
próbę wysiłkową na bieżni ruchomej lub rowerze(cykloergomentrze), usg serca czy też badanie holtera ekg oraz holtera ciśnieniowego.

Kardiologia

Diagnostyka i leczenie chorób układ krążenia :
  • EKG SPOCZYNKOWE 12-KANAŁOWE
  • EKG WYSIŁKOWE (na bieżni lub cykloergometrze)
  • Zalecane w chorobie niedokrwiennej serca.

  • HOLTER EKG (24 -godzinny zapis akcji serca)
  • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca , bloków serca, kontrola pracy rozrusznika, choroby niedokrwiennej, skuteczności działania przyjmowanych leków.

  • HOLTER CIŚNIENIOWY (24-godzinne monitorowanie ciśnienia)

    Diagnostyka nadciśnienia, kontrola skuteczności działania zaleconych leków.

  • ECHOKARDIOGRAFIA (badanie serca metodą ultradźwiękową wraz z badaniem dopplerowskim) ocena wymiarów i kurczliwości mięśnia serca, rozpoznawanie i obserwacja wad serca, monitorowanie niewydolności krążenia.

Medina to miejsce, w którym każdy
pacjent zostanie objęty profesjonalną
opieką medyczną.

Where to find us

Social Media

Translate »