Pulmonologia

Pulmonologia

Pulmonologia

Leczenie:
  • astmy oskrzelowej
  • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • pylicy płuc
  • rozstrzeni oskrzeli
  • raka płuc
  • sarkoidozy
  • śródmiąższowej choroby płuc
  • zapalenia oskrzeli i płuc
Badania diagnostyczne:
  • ULTRASONOGRAFIA: krtani, tchawicy, płuc, opłucnej
  • SPIROMETRIA

Medina to miejsce, w którym każdy
pacjent zostanie objęty profesjonalną
opieką medyczną.

Where to find us

Social Media

Translate »